A A A

ZEA - Zdrowie


 

UBEZPIECZENIE

 

Polisy polskich towarzystw ubezpiecze­nio­wych nie są uznawane, o ile nie są reasekurowane w towa­rzystwach ubezpieczeniowych działających na terytorium ZEA. Na ten temat można uzyskać informacje w towarzystwach ubezpieczeniowych działających w Polsce.

 

SZCZEPIENIA

 

Obszar ZEA jest wolny od szczególnych zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych. Nie są wy­magane jakiekolwiek szczepienia. Woda ze wszystkich wodo­ciągów miejskich pochodzi z odsalanej i uzdatnianej do picia wody morskiej. Zalecane jest spożywanie wody przegotowanej bądź mineralnej. W ZEA działa wiele gabinetów lekarskich oraz szpitali prywatnych. Opieka lekarska jest na dobrym, a często wysokim poziomie. Koszt standardowej wizyty u lekarza ogól­nego wynosi ok. 300 AED, u specjalisty, w tym u stomatologa, od 250 do 500 AED. Doba w szpitalu kosztuje ok. 1000–1500 AED; opłata jest uzależniona od rodzaju badań, które w tym kraju są dość kosztowne.

 

Źródło: msz.gov.pl

 Reklama Reklama Reklama Reklama