A A A

ZEA - Podróżowanie po kraju


 

Nie ma ograniczeń. Kraj ma sieć doskonałych autostrad, w nocy oświetlonych. Bez odpo­wied­niego doświadczenia i wyposażenia nie należy na własną rękę urządzać wycieczek po pustyni. Grozi to bowiem ugrzęźnięciem w piachu i/lub utratą orientacji w terenie z dala od siedzib ludzkich.

 

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

 

W przypadku pobytu nie przekra­czającego 30 dni wymagane jest posiadanie międzynaro­dowego prawa jazdy. Można wówczas prowadzić samochód wypo­życzony z licznych tu wypożyczalni (niezbędna jest karta kredytowa), lecz nie samochód prywatny lub służbowy. Po otrzymaniu wizy pobytowej można wystąpić o lokalne prawo jazdy. Wystawia je departament zezwoleń policji drogowej każdego z emiratów na podstawie zalegalizowanego tłumaczenia polskiego prawa jazdy. Policja drogowa rzadko zna język angielski. W przypadku kolizji drogowej trzeba żądać spro­wa­dzenia tłumacza.

 

BEZPIECZEŃSTWO

 

ZEA należą do krajów o najniższym w świe­cie wskaźniku przestępczości.

 

Źródło: msz.gov.pl

 


Reklama Reklama Reklama Reklama