A A A

ZEA - Informacje praktyczne


Zbiór przydatnych informacji:

 

  • Oficjalnie dniami wolnymi od pracy są piątek i sobota. W praktyce dotyczy to przede wszystkim sektora publicznego, gdyż sektor prywatny pracuje 6 dni w tygodniu, a częściowo nawet w piątek. Czas pracy: urzędów państwowych – od niedzieli do czwartku włącznie w godz. 9.00–13.00; banków – w tych samych dniach w godz. 8.00–13.00; sklepów – przez cały tydzień w godz. 9.00–13.00 i 17.00–22.00; centrów handlo­wych – od soboty do czwartku włącznie w godz. 10.00-23.00, w piątki – 14.00–23.00.

 

  • Wiele informacji dla podróżujących można znaleźć na stro­nie internetowej www.uaeinteract.com/travel/.

 

Źródło: msz.gov.pl

 


Reklama Reklama Reklama Reklama