A A A

USA - Podróżowanie po kraju


 

Nie ma ograniczeń w podró­żowaniu po Stanach Zjednoczonych. Należy jednak pamiętać, że nie wolno bez zezwolenia wkraczać na tereny prywatne. Stany Zjednoczone mają bardzo dobrze rozwinięty system autostrad z rozbudowaną infrastrukturą.

 

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

 

Na podstawie między­naro­dowego prawa jazdy można prowadzić samochód przez okres ważności wizy. Należy pamiętać o obowiązku równoczesnego posiadania polskiego prawa jazdy wraz z jego tłumaczeniem na język angielski. Naruszenie prze­pisów drogowych karane jest wysokimi mandatami. W zależności od rodzaju wykroczenia, jak również okoliczności, w jakich zostało ono popełnione, wyso­kość mandatu może wynosić od 20 USD (np. za nieprawidłowe parkowanie) nawet do kilkuset dolarów. Należy przede wszyst­kim pamiętać o nie przekraczaniu na autostradach dopuszczalnej prędkości, która różni się w poszczególnych stanach i może wynosić od 55 do 75 mil na godzinę (88–120 km/godz.). Należy ściśle stosować się do pole­ceń policji. W czasie kontroli poli­cyjnej nie wolno wy­chodzić z samochodu bez polecenia. Pro­wadzenie pod wpływem alkoholu jest traktowane nadzwyczaj surowo i często kierowca zostaje od razu aresztowany.

 

BEZPIECZEŃSTWO

 

W związku z zagrożeniem zamachami ter­ro­rystycznymi w wielu miejscach publicznych nadal obo­wiązują zaostrzone środki bezpieczeństwa, polegające przede wszystkim na wprowadzeniu kontroli bagażu oraz kontroli osobistej mieszkańców i turystów. Dotyczy to głównie lotnisk (krajowych i międzynarodowych) oraz innych miejsc publicz­nych, takich jak urzędy, stadiony, hale wystawowe, wejścia do wysokich budyn­ków. Wszystkie linie lotnicze, zarówno krajowe jak i zagra­niczne wymagają przybycia na lotnisko od 2 do 3 godzin przed odlotem samolotu. Wprowadzono także ogra­niczenia dotyczące przewożonego bagażu. Zaleca się, by przed podróżą zasięgnąć aktualnych informacji u przedstawiciela da­nych linii lotniczych. W większości wielkich miast amerykańskich istnieje duże za­grożenie przestępczością. Dotyczy to zwłaszcza biednych dziel­nic, a czasami także centrów miast wylud­nia­jących się zwykle wieczorem.

Źródło: msz.gov.pl

 


Reklama Reklama Reklama Reklama