A A A

USA - Ludność

 

Stany Zjednoczone są 3 państwem na świecie pod względem liczby ludności. USA są najludniejszym państwem wysoko rozwiniętym i pozostają jednym z najmłodszych społeczeństw wśród tej grupy państw. USA słyną z tego, że ich społeczeństwo jest bardzo zróżnicowane pod względem etnicznym, religijnym i rasowym.


Według danych amerykańskich (U.S. Census Bureau) na dzień 1 maja 2009 r., liczba ludności przekroczyła poziom 306 mln. Szacuje się, że średnio co 12 sekund w Stanach Zjednoczonych przybywa jedna osoba, w tym co 5 sekund rodzi się człowiek, co 12 sekund umiera, a co 36 przybywa z innych państw w wyniku migracji. Ponad 77% ludności mieszka w miastach, wśród których wyróżniają się wielkie aglomeracje
Średnia gęstość zaludnienia wynosi 30,2 os./km².
W Stanach Zjednoczonych można wyróżnić następujące grupy rasowe:

ludność biała 71,7%, ludność czarna 12,9%, Azjaci 4,2%, Indianie i rdzenni mieszkańcy Alaski (Aleuci, Inuit i Yupik) 1%, Hawajczycy i wyspiarze Pacyfiku 0,2%, inni 11% (2003).

Reklama Reklama Reklama Reklama