A A A

Turcja - Podróżowanie po kraju


 

Osoby podróżujące indywidualnie mogą korzystać z rozwiniętej sieci połączeń lotniczych, nielicznych połączeń kolejowych (www.tcdd.gov.tr), oraz bardzo popularnej komunikacji autobusowej. Ponadto na miejscu można wypożyczyć samochód. Uprzedza się, by nie korzystać z wypożyczalni ulicznych typu: 2, 3 samochody przy chodniku, biuro na stoliku. Najczęściej pojazdy te nie są w pełni sprawne i nie mają ważnych i kompletnych dokumentów. Przy wypożyczeniu właściciel żąda wpłacenia kaucji lub pozostawienia paszportu. Należy absolutnie unikać pozostawiania paszportu. W rejonach o charakterze typowo turystycznym nie ma problemu z noclegiem w stosunkowo tanich pensjonatach i hotelikach (ceny od 20 USD za nocleg od osoby). Brak rozwiniętej bazy turystycznej na wschodzie Turcji. Nie zaleca się podróżowania indywidualnie. Turyści nie powinni przyjmować w prezencie ani kupować wydawnictw (płyty, kasety, publikacje) w języku kurdyjskim, gdyż mimo oficjalnego uznania przez władze miejscowe języka kurdyjskiego za język mniejszości narodowej służby porządkowe mają negatywny stosunek do osób posiadających takie wydawnictwa (zatrzymanie, przeszukiwanie bagażu, składanie wyjaśnień). Podróżowanie autostopem nie jest popularną formą podróżowania, dlatego zalecamy wyjątkową ostrożność (szczególnie kobietom) przy korzystaniu z tego środka transportu.

 

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

 

Kierowcy zawodowi muszą posiadać wizę do pracy (szczególnie winni tego przestrzegać kierowcy autobusów turystycznych, busów i vanów przewożących ładunki). Osoby podróżujące do Turcji samochodem, którego nie są właścicielami, muszą mieć przy sobie notarialną zgodę właściciela pojazdu na jego użytkowanie, przetłumaczoną na język turecki przez tłumacza przysięgłego i zalegalizowaną przez Ambasadę Turcji w Warszawie. Wymagane jest ubezpieczenie OC dla pojazdu i zielona karta. Pojazdy wpisywane są do paszportu (podobnie sprzęt elektroniczny) oraz rejestrowane w systemie celnym. W razie kasacji pojazdu (lub urządzenia elektronicznego) należy wypisać go z paszportu w najbliższym urzędzie celnym na podstawie zaświadczenia z policji o zniszczeniu lub kradzieży.

Zagraniczny samochód może znajdować się na terytorium Turcji bez odprawy celnej do 6 m-cy, jednakże nie dłużej niż ważność zielonej karty. Przekroczenie terminu skutkuje natychmiastowym nałożeniem przy wywozie opłat i podatków w wysokości należnych opłat celnych.

Polskim prawem jazdy można się posługiwać bez ograniczeń czasowych. Jednakże osoby, które zamierzają przebywać w Turcji przez dłuższy czas, powinny mieć przy sobie potwierdzone przez miejscowego notariusza lub urząd konsularny RP tłumaczenie prawa jazdy. W razie utraty prawa jazdy należy zgłosić się na policję i uzyskać protokół kradzieży (lub zagubienia), który będzie stanowić podstawę do starania się po powrocie do Polski o nowe prawo jazdy. Na drogach należy zachować szczególną ostrożność, gdyż kierowcy tureccy nie przywiązują nadmiernej wagi do zasad ruchu drogo­wego. W razie wypadku należy pozostawić pojazd na miejscu zdarzenia do czasu przyjazdu policji.

 

BEZPIECZEŃSTWO

 

W związku z pogorszeniem się sytuacji bezpieczeństwa oraz intensyfikacją w ostatnim czasie aktów terrorystycznych, przypomina się turystom o możliwości wystąpienia na terenie Turcji zdarzeń takich jak zamachy  bombowe, terrorystyczne, akty przemocy, itp., na które mogą być narażeni podróżujący Polacy.

Mając na uwadze zminimalizowania ryzyka uczestniczenia w takim wydarzeniu zalecamy zachowanie podstawowych i uniwersalnych zasad bezpieczeństwa podróżowania, takich jak:

  • unikanie zgromadzeń, miejsc zatłoczonych, które mogą być łatwym celem ataku bombowego czy terrorystycznego,
  • unikanie podróży do miejsc (szczególnie położonych we wschodniej Turcji), w których toczą się konflikty, demonstracje, itp.,
  • zachować rozsądek i środki ostrożności podczas korzystania z publicznych środków transportu i przebywania w miejscach publicznych (centra handlowe, targi, dworce autobusowe, itp.),
  • unikać propozycji nabycia narkotyków lub przewozu przekazanego od innej osoby bagażu mogącej zawierać ukryte narkotyki,
  • unikać samotnych podróży, zwłaszcza przez kobiety, realizować  podróż w grupie, najlepiej w znanym męskim towarzystwie, unikać autostopu jako środka transportu,
  • rezygnacja z zaproszeń na noclegi, do lokalu lub na poczęstunek przez osoby przypadkowo poznane, gdzie pod groźbą trzeba zapłacić słony rachunek za zamówiony alkohol i obsługą damską,
  • zachowywanie szacunku dla miejscowych zwyczajów, miejsc kultu religijnego,
  • zachowanie zasad skromnego ubioru, nie prowokującego zwłaszcza męskiej części społeczeństwa,
  • utrzymywanie kontaktu telefonicznego ze znajomymi i rodziną i informowanie ich o miejscu rozmowy i planach podróży na najbliższe dni,
  • stosowanie się do wskazówek miejscowej policji, żandarmerii i władz lokalnych w kwestii bezpieczeństwa, i organizatorów pobytów turystycznych.

 

Źródło: msz.gov.pl

 


Reklama Reklama Reklama Reklama