A A A

Turcja - Dokumenty


 

WIZA

 

Od obywateli polskich wymagane są wizy uprawniające do wjazdu i pobytu na terenie Turcji. Nie ma możliwości wjazdu za okazaniem dowodu osobistego. Wizę turystyczną można uzyskać w przejściu granicznym; koszt – 20 USD lub 15 EUR, która uprawnia do pobytu przez okres 30 dni bez prawa wykonywania pracy. Taką samą wizę uzyskuje się na przejazd przez Turcję tranzytem. Wymagany okres ważności paszportu przy wjeździe do Turcji wynosi 3 miesiące liczone od daty planowanego opuszczenia Turcji. Osoby przyjeżdżające indywidualnie mogą być poproszone o okazanie środków finansowych na czas pobytu, przy czym zależy to głównie od woli urzędnika. W przypadku samowolnego przedłużenia pobytu na podstawie wizy turystycznej należy liczyć się z karą pieniężną w wysokości zależnej od czasu przedłużenia pobytu, nie mniejszej jednak niż 100 USD, oraz z zakazem ponownego wjazdu do Turcji proporcjonalnie do okresu nielegalnego pobytu na jej terytorium. W skrajnych przypadkach, np. przedłużenia pobytu o kilka miesięcy, możliwa jest również deportacja (na koszt osoby deportowanej) oraz zakaz wjazdu do Turcji na czas nieokreślony.

Szczegółowe informacje na temat uzyskania wiz podane są na stronie internetowej: http://www.e-konsolosluk.net/

 

MELDUNEK

 

Nie ma obowiązku meldunkowego, wyjąwszy meldunek w hotelach. Nie należy zostawiać paszportu do dyspozycji hotelu na czas pobytu, a jedynie okazać go przy załatwianiu formalności meldunkowych, co może wiązać się z koniecznością opłacenia z góry całego okresu pobytu w hotelu.

 

Źródło: msz.gov.pl

 


Reklama Reklama Reklama Reklama