A A A

Sequoia National Park

Park Narodowy Sekwoi znajduje się w południowej części pasma gór Sierra Nevada, na wschód od miasta Vasilia w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Został ustanowiony w 1890 roku, jako drugi po Parku Narodowym Yellowstone, park narodowy w USA. Park rozciąga się na powierzchni 1635,14 km² (404 051 akrów), różnica wysokości sięga 3962 m (13 000 stóp). Na jego terenie znajduje się Mount Whitney, najwyższy szczyt w kontynentalnej części USA (poza Alaską), wznoszący się na 4421 m. (14 505 stóp) n.p.m. Park od północy sąsiaduje z Parkiem Narodowym Kings Canyon

O Parku Narodowym Sekwoi można wyrażać się jedynie w samych najlepszych słowach. Jego niezaprzeczalnymi atutami są najwyższe partie gór Sierra Nevada, sekwoje mamucie oraz Kanion Kings. Ochroną objęte są  rozległe kompleksy starych, naturalnych drzewostanów, wśród których światową sławę zyskały sekwoje mamucie – największe drzewa świata pod względem objętości i masy. już w epoce kredowej sekwoje zajmowały znaczną część północnej półkuli, jednak  obecnie przetrwały tylko dwie odmiany: sekwoje czerwone i sekwoje mamucie w Ameryce. Trzecia odmiana, mało atrakcyjna, rośnie w centralnych Chinach. Sekwoje mamucie rosną tylko i wyłącznie na zachodnich zboczach gór Sierra Nevada w Kalifornii, na wysokości 1500–2100 metrów w 75 mniejszych lub większych zagajnikach. Dochodzą do 95 metrów wysokości i 12 metrów średnicy pnia. Sekwoje potrzebują do życia ogromnych zasobów wody, dostarczanych w Sierra Nevada przez obfite – do 7500 milimetrów – opady śniegu, który topniejąc, zasila podłoże na suche zazwyczaj lato...

Sekwoje to największy organizm żyjący na Ziemi!

Niegdyś sekwoje mamucie osiągały wiek do 4500 lat – przyczyną ich długowieczności jest metrowa grubość ognioodpornej kory. Gigantyczna sekwoja potrzebuje pożarów lasu, dających jej sposobność rozmnażania i wzrostu. Dojrzałe szyszki mogą wisieć na drzewie do dwudziestu lat i dopiero ogień doprowadza do ich wysuszenia, otwarcia i wysypania nasion na podłoże. Nasiona potrzebują użyźnionej pożarem gleby, słonecznej przestrzeni wokół i eliminacji konkurencyjnych, szybciej rosnących, ewolucyjnie młodszych gatunków (świerki, jodły). Składniki kory uodporniają sekwoje na insekty i grzyby, stare drzewa giną, padając pod wpływem kolosalnego ciężaru uzupełnianego opadem śniegu.
Generał Sherman jest największą sekwoją w Stanach Zjednoczonych o wieku około 2100 lat, sięga ona 84 metrów wysokości, 11 metrów średnicy pnia u podstawy, o niewiarygodnej wadze, szacowanej na 1385 ton! Rośnie ono w Giant Forest (Lesie Olbrzymów), w którym znajduje się pięć z dziesięciu największych drzew na świecie (licząc wg objętości). Giant Forest poprzez Generals Highway (Autostradę Generałów) łączy się z leżącym w Parku Narodowym Kings Canyon Grant Grove (Zagajnikiem Granta), w którym rośnie m.in. General Grant tree (Drzewo Generała Granta) – drugie największe drzewo na świecie.

Drzewa tego typu należy po prostu zobaczyć na własne oczy przynajmniej raz w życiu: są większe, barwniejsze i piękniejsze niż pokazane jest to na najpiękniejszych zdjęciach.

Reklama Reklama Reklama Reklama