A A A

Rosja - Ludność


 

Zgodnie ze spisem ludności przeprowadzonym w 2008 roku największą grupą etniczną Rosji są Rosjanie (ros. русские, russkije, dosłownie "ruskie", "ruscy", "Rusini") należący do Słowian wschodnich.Rosję zamieszkuje ich blisko 115 mln (prawie 80%). Potocznie słowo Rosjanie (ros. россияниe, rossijanie) jest używane do określenia wszystkich obywateli Rosji bez względu na przynależność etniczną, podobnie jak często czyniono to wobec obywateli Związku Radzieckiego. Dawniej etnicznych Rosjan zwano też Wielkorusinami (ros. великорусские, wielikorusskije), gdyż zamieszkiwali nie tyle większą, co starszą część państwa, w przeciwieństwie do Małorusinów (dziś Ukraińców) oraz Białorusinów. Osobne grupy etniczne w ramach narodu rosyjskiego stanowią: Kozacy, Pomorcy i Sybiracy.

 


Reklama Reklama Reklama Reklama