A A A

Rosja - Historia


 

Rosja jest państwem położonym na dwóch kontynentach. W swojej liczącej ponad 10000 lat historii była zamieszkiwana przez plemiona indoeuropejskie oraz azjatyckie.
Pierwsze zasiedlenia przez Słowian miały miejsce w V wieku. Wcześniej obecne terytoria Rosji były zamieszkiwane przez ludy barbarzyńskie. Państwo ruskie powstało w IX wieku. W XI wieku w doszło do rozbicia dzielnicowego. W XIII wieku ziemie rosyjskie zostało podbite przez Mongołów. Panowanie Mongołów skończyło się wraz z odmową płacenia daniny przez Iwana III pod koniec XV wieku. W XVI wieku Rosja stała się carstwem. Panowanie carów skończyło się z początkiem XX wieku wraz z rozstrzelaniem przez bolszewików Mikołaja II Romanowa i jego rodziny i zostało zastąpione przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Panowanie bolszewików trwało do 1991 roku i zostało zastąpione przez Federację Rosyjską, która istnieje do chwili obecnej.

 


 

Reklama Reklama Reklama Reklama