A A A

Meksyk - Zdrowie


 

UBEZPIECZENIE

 

Nie ma obowiązku wykupienia ubezpieczenia osobowego. Z ubezpieczeń komunikacyjnych obowiązkowe jest OC. Zalecamy wykupienie przed podróżą do Meksyku polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków i cho­rób w jednym z międzynarodowych towarzystw ubezpie­czeniowych, które mają swe oddziały na terenie Meksyku lub Stanów Zjednoczonych.SZCZEPIENIA

 

Podczas przekraczania gra­nicy nie wymaga się przedstawienia zaświadczeń o szczepieniach przeciw chorobom zakaźnym. Praktycznie na całym terytorium kraju istnieje znaczne zagrożenie amebozą. W porze deszczowej, głównie na terenach pokrytych lasem tropikalnym, występuje zagrożenie malarią. W celu zmniejszenia ryzyka zarażenia amebozą oraz innymi bakteryjnymi i wiru­so­wymi chorobami układu pokarmowego należy unikać spoży­wania posiłków przygotowywanych na ulicznych straganach, świeżych owoców i warzyw, które nie zostały poddane procesowi odkażania, a także wody innej niż butelkowana. Należy unikać napojów z lodem w małych barach i restauracjach, których stan sanitarny może budzić wątpliwości.

Za wszelkiego typu usługi medyczne (konsultacje lekarskie, leczenie szpitalne, leczenie ambulatoryjne itp.) opłaty wnosi się z góry. W miastach oraz w dużych ośrodkach turystycznych opieka medyczna jest ogólnie dostępna. Koszt standardowej wizyty lekarskiej wynosi ok. 40–60 USD. Doba w szpitalu, w zależności od przyczyny hospitalizacji, kosztuje od 500 USD do 2000 USD, a rachunki szpitalne obejmują wszelkie zabiegi, badania analityczne, użycie aparatury oraz oddzielnie wysokie honoraria lekarzy. Apteki są dobrze zaopatrzone i  powszechnie dostępne, nawet w późnych godzinach wieczornych. Warto jednak zabrać ze sobą niezbędne środki pierwszej po­trze­by: opatrunkowe, przeciwbiegunkowe i przeciwbólowe.

 

Źródło: msz.gov.pl

 


Reklama Reklama Reklama Reklama