A A A

Meksyk - Ludność


 

Większość ludności stanowią Metysi, ok. 60% mieszkańców oraz Indianie (30%, najliczniejsze grupy: Majowie, Aztekowie, Zapotekowie, Otomi, Mistekowie), poza tym mieszkańcy pochodzenia europejskiego; 90% ludności jest wyznania rzymskokatolickiego, 5% — protestanci, pozostałe 5% to członkowie nowych ruchów religijnych. Ludność Meksyku jest rozmieszczona bardzo nierównomiernie. Najgęściej jest zaludniona południowa część Wyżyny Meksykańskiej, najrzadziej — południowa część Półwyspu Kalifornijskiego, półwyspu Jukatan i północna część kraju. Ludność miejska stanowi 76%.

 


Reklama Reklama Reklama Reklama