A A A

Kreml moskiewski

Kreml moskiewski należy do jednych z  najwspanialszych zespołów architektury rosyjskiej. Znajduje się w samym sercu Moskwy. Założony został na początku XI wieku jako mała, drewniana twierdza w XVI wieku stał się rezydencją wielkich książąt moskiewskich, następnie carów rosyjskich, a kolejnie stał się siedzibą władz Związku Radzieckiego. Kreml był wielokrotnie przebudowywany, przy czym główna przebudowa miała miejsce na przełomie XV i XVI wieku. Wówczas, przy udziale architektów włoskich zostały wzniesione potężne mury z cegły, z 19 basztami, pałac, monumentalne sobory ( Uspeński – koronacyjny, Błogowieszczeński – pałacowy, Archangielski – mauzoleum grobowe wielkich książąt i carów) oraz wieże – dzwonnice. W XVII wieku powstał pałac carski i cerkiew Dwunastu Apostołów, w XVIII w. arsenał i Pałac Senatu, a w XIX wieku Wielki Pałac Kremlowski i zbrojownię Orużejnaja pałata, jedno z najbogatszych muzeów Rosji. Kreml zbudowany na planie trójkąta łączy w sobie trzy style architektoniczne (bizantyjski, rosyjskiego baroku i klasycystyczny).
Obecnie Kreml jest siedzibą prezydenta Rosji i jego kancelarii. Dlatego zwiedzającym udostępniona jest mniej niż połowa obiektu. Można jednak obejrzeć najciekawsze zabytki.

Opodal Kremla znajduje się najbardziej znany plac w Moskwie, położony w centrum miasta
- Plac Czerwony. Ma on 330 m długości i 70 m szerokości.

Początkowo  plac Czerwony otoczony był drewnianą zabudową, lecz z powodu wysokiego ryzyka pożaru usunięto ją na mocy edyktu Iwana III z 1493 roku. Nowo otwarte miejsce było nazywane "Pożar" lub "Wypalone" i służyło za największe z moskiewskich targowisk. Na Placu Cerwonym przeprowadzano wiele uroczystości publicznych, czasem też miały na nim miejsce koronacje rosyjskich carów.
W pobliżu Placu znajduje się większość zabytków Moskwy. Z jednej strony plac ogranicza Kreml, z drugiej budynek GUM-u. Przy Placu Czerwonym leży Mauzoleum Lenina. Obecna nazwa Plac Czerwony wywodzi się od koloru otaczających go cegieł i przyjęła się w miejsce wcześniejszej w XVII wieku.

.

Reklama Reklama Reklama Reklama