A A A

Japonia - Historia

Według prastarej legendy, Japonia została założona w 660 roku p.n.e. przez Jimmu- uważanego za potomka bogini słońca Ninigi. Także według tradycji, Jimmu miał być pierwszym cesarzem Japonii. Od niego właśnie Japończycy rozpoczynają oficjalny poczet władców rządzących krajem. Historycy są jednak odmiennego zdania. Z ich ustaleń wynika, ze fakt ten przypada raczej na I lub II stulecie przed nasza era.

 

Pierwsze trzy wieki naszej ery, to kształtowanie się nowej struktury społecznej i zakładanie wielkich rodzin oraz rodów. Jeden z nich posiadający ziemie w okręgu Yamato stopniowo rozszerzał zasięg swego panowania, by w V w. mieć już pod kontrolą większą część Honsiu, głównej wyspy archipelagu japońskiego. Do 710 r. Yamato było także nazwą Japonii. W 538 r. do miejscowości Asuka, gdzie rezydował wówczas dwór władcy Yamato, przybyło poselstwo jednego z państw koreańskich, które w darze przyniosło ze sobą statuę Buddy, sztandary pokryte buddyjskimi napisami i święte księgi. Podarunki wywarły tak wielkie wrażenie na dworze, ze niedługo potem religie buddyjska przyjęto w całym kraju. Podczas następnych 300 lat, Japonia była pod znacznym wpływem Chin. Stamtąd zapożyczono i przystosowano do swoich potrzeb miedzy innymi chińskie formy buddyzmu, system rządów i język pisany. Od tego tez czasu, coraz większe znaczenie zaczęli odgrywać wojskowi generałowie. Pierwsi Europejczycy przybyli do Japonii w XVI wieku przynosząc ze sobą nie tylko nowe towary, ale także broń palna i Chrześcijaństwo. Przez cały XVII wiek, Japonia miała już dosyć zarówno jednego jak i drugiego i w efekcie odizolowała się od świata zewnętrznego. Wymianę handlową z Japończykami prowadzić mogli jedynie Holendrzy, ale i to ograniczone było zaledwie do jednej wyspy leżącej w pobliżu Nagasaki. Za "żelazną" kurtyna kraj pozostawał aż do 1853 roku, kiedy amerykański marynarz Mathiew Perry przybył ze szwadronem statków wojennych i wymusił na cesarzu, by przywrócił wymianę towarowa. Podczas panowania dynastii Meiji, Japonia zmieniła się z zacofanego i odizolowanego kraju do światowej potęgi. Kolonialne ambicje tego górzystego kraju doprowadziły do zaanektowania w 1905 roku Korei, inwazji w Mandżurii w 1930 i w końcu zbombardowania Pearl Harbor 7 grudnia 1941r., które spowodowało przystąpienie Stanów Zjednoczonych do Wojny Światowej.

 

 

Reklama Reklama Reklama Reklama