A A A

Indie - Zdrowie

 


 

 

UBEZPIECZENIE

 

Bezwzględnie należy mieć tzw. carnet de passage. Polisy ubezpieczeniowe uznawane są zgodnie z przy­jętymi na świecie zasadami. Wskazane jest wykupienie indywi­dualnego pakietu ubezpieczeniowego, szczególnie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

Osoby udające się w góry powinny być w posiadaniu polis ubezpieczeniowych obejmujących trekking na poziomie powyżej 2400 m.SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA

 

Nie występują szczególne zagrożenia epidemiami, choć należy się liczyć ze wzrostem zacho­rowań na malarię i dengę w okresie bezpośrednio po monsunie. Nie są wymagane żadne szczepienia. Zaleca się szczepienia przeciw żółtaczce typu A i B oraz tężcowi. W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień należy kontaktować się z wojewódzką stacją sanitarno – epidemiologiczną. W nie­których rejonach, np. Mumbaju, uzasadnione jest przyjmowanie leków przeciwmalarycznych. Zaleca się przestrzeganie higieny, picie wody wyłącznie przegotowanej lub płynów z zamkniętych fabrycznie pojemników. Nie należy spożywać owoców i warzyw bez ich uprzedniego wymoczenia w płynach dezynfekujących. Należy unikać żywienia się w ulicznych punktach gastronomicznych lub lokalach gastronomicznych niższych kategorii. W przypadku problemów żołądkowych należy udać się do lekarza (mając na uwadze specyficzną florę bakteryjną stosowanie środków powszechnie używanych w Europie nie jest zalecane). Należy powstrzymywać się od picia napojów z lodem (niewiadome pochodzenie wody). Dostęp do opieki medycznej zależy od miejsca pobytu. W dużych miastach nie ma problemów z uzyskaniem fachowej pomocy. Koszt wizyty lekarskiej waha się od 10 do 20 USD, doba w szpitalu kosztuje od 30 do 120 USD (bez zabiegów i badań). W mniejszych miastach ceny tych usług są odpowiednio niższe. Apteki są dobrze zaopatrzone w lekarstwa.

 

Źródło: msz.gov.pl

 

 


 

Reklama Reklama Reklama Reklama