A A A

Indie - Ludność


 

Indie zamieszkuje około 1,15 mld co stanowi 1/6 ludności świata. Indie są drugim państwem na świecie pod względem liczby ludności.
Społeczeństwo jest bardzo zróżnicowane pod względem etnicznym jak i wyznaniowym.

 


Reklama Reklama Reklama Reklama