A A A

Indie - Informacje praktyczne


 

Zbiór przydatnych informacji:

 

  • Walutę można wymienić na lotniskach, w hotelach, upo­waż­nionych bankach i u uprawnionych dealerów.

 

  • Hindusi chętnie widzą uczestnictwo turystów w uro­czysto­ściach religijnych. Należy jednak pamiętać, że dostęp do nie­któ­rych świątyń może być ograniczony.

 

  • W miejscach uczęszczanych przez turystów należy liczyć się z żądaniem drobnej opłaty.

 

  • Należy wystrzegać się propozycji sprzedaży wysyłkowej biżuterii i kamieni szlachetnych za zaliczką. Zazwyczaj w zamian za zaliczki nie otrzymuje się zakupionego towaru lub jest to towar bezwartościowy. Odzyskanie pieniędzy od nieuczciwych sprzedawców jest sprawą bardzo trudna i wymagającą czasu oraz niejednokrotnie dodatkowych nakładów finansowych (szczególnie wystrzegać się należy sprzedawców kamieni szlachetnych w Agrze i Jaipurze).

 

  • Indie leżą na obszarze sejsmicznie aktywnym.Źródło: msz.gov.pl

 

 


 

Reklama Reklama Reklama Reklama