A A A

Chiny - Historia


Obecnie istnieją dwa państwa chińskie: Chińska Republika Ludowa oraz Republika Chińska (Tajwan).

Cywilizacja Chińska narodziła się na początku III tysiąclecia przed naszą erą w dolinie środkowego biegu Rzeki Żółtej (Huanghe), na styku dwóch krain: lessowego płaskowyżu obecnej prowincji Schaanxi i aluwialnej równiny prowincji Henan. U jej początków legła dwoistość kultur rolnych: prosa i żyta. Na tym terenie stwierdzono kontynuacje osadnictwa co najmniej od Neolitu.

Władzę w ChRL sprawuje od 1949 roku Komunistyczna Partia Chin. Do końca lat 70. Chiny były państwem totalitarnym na wzór stalinowski, a w latach 60. nasiliły się w kraju tendencje izolacjonistyczne. Po śmierci Mao Zedonga i fiasku maoizmu, w latach 80. partia rozpoczęła jednak reformy ekonomiczne, tj. odejście od gospodarki planowej i otwarcie na świat, a ustrój zaczął przesuwać się w stronę autorytaryzmu. W latach 80. i 90. nastąpiła liberalizacja życia społecznego i kulturalnego, poprzez m.in. wprowadzenie wolności podróżowania. Wraz z reformami ekonomicznymi zapoczątkowało to dokonującą się obecnie największą migrację w historii świata – ze wsi do miast przeniosło się już 140 mln Chińczyków.


Obecny ustrój Chin jest  socjalistyczny (tzw. socjalizm o chińskich właściwościach), w praktyce jest to jednak kapitalizm, bez charakterystycznych np. dla UE rozległych zabezpieczeń socjalnych, cechujący się lekkim zabarwieniem nomenklaturowym i dużym woluminem inwestycji zagranicznych oraz eksportu. W sferze polityki, partia komunistyczna sprawuje autorytarne rządy odwołując się do nacjonalizmu, tępiąc ruchy opozycyjne i próbując budować gospodarkę opartą na wiedzy na wzór krajów sąsiednich m.in. Japonii, Korei Płd., a także Singapuru.

 


Reklama Reklama Reklama Reklama