A A A

Argentyna - Zdrowie


 

Jakie należy wykupić ubezpieczenie? czy warto przed wylotem zaszczepić się? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w tym artykule.

 

UBEZPIECZENIE


Nie ma obowiązku posiadania ubezpieczeń osobowych i komunikacyjnych, lecz ze względu na wysokie koszty ewentualnego leczenia są one zalecane. Polisy polskich towa­rzystw ubezpieczeniowych są uznawane, o ile ich waż­ność obej­mu­je terytorium Argentyny, a firma ubezpieczeniowa ma odpo­wiednie umowy z miejscowymi towarzystwami lub z przed­sta­wicielstwami innych firm zagranicznych działających w tym kraju.

 

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA


Nie są wymagane żadne zaświadczenia o szczepieniach. Opieka medyczna jest ogólnie dostępna, średni koszt wizyty prywatnej wynosi ok. 40 USD.

 

Źródło: msz.gov.pl

 


Reklama Reklama Reklama Reklama