A A A

Argentyna - Podróżowanie po kraju


Po Argentynie można się poru­szać bez ograniczeń. Z uwagi na duże odległości preferowana jest komunikacja lotnicza tym niemniej sieć połączeń autobusowych jest bardzo rozwinięta a firmy przewozowe oferują wysoki komfort przejazdu na trasach dalekobieżnych. Wiele firm oferuje przejazdy autobusami wyposażonymi w siedzenia rozkładane do pozycji zupełnie poziomej (tzw. cama total). Można skorzystać z usług rent-a-car; popularną formą podróżowania na krótkich dystansach jest wynajęcie samochodu z kierowcą (remis) lub miejskich taksówek. Ze wzglę­dów bezpie­czeństwa zaleca się korzystanie z licencjo­nowanych korporacji radio-taxi lub z usług remis. Należy unikać przypadkowych okazji, nie wolno też ulegać namowom osób, które podają się za kierowców na lotniskach lub w terminalach autobusowych.


INFORMACJE DLA KIEROWCÓW


Od turystów nie wymaga się posiadania międzynarodowego prawa jazdy. W celu wynajęcia pojazdu należy przedstawić prawo jazdy wydane i ważne w kraju stałego pobytu. Stan techniczny dróg na głównych szlakach komunikacyjnych jest dobry. Autostrady są płatne. Podróżując samochodem należy mieć na uwadze występowanie długich odcinków (często ponad 100 km) bez możliwości uzupełnienia paliwa. Należy pamiętać, że sygnalizatory świetlne na skrzyżowaniach dróg ustawione są bezpośrednio za skrzyżowaniem (tj. za przejściem dla pieszych).

 

BEZPIECZEŃSTWO


Kradzieże, włamania, również z użyciem broni, zdarzają się często. Kradzieże bagażu zdarzają się szczególnie często na dworcach autobusowych, ale również w innych miejscach uczęczczanych przez turystów. Najlepiej wystrzegać się ostentacyjnych oznak za­możności. Nie należy zapuszczać się w ubogie dzielnice, szcze­gólnie wieczorem lub w nocy. Bilety, dokumenty, więk­sze sumy pieniędzy lub cenne przedmioty winno się przecho­wywać w sejfie hotelowym, a przy sobie nosić jedynie nie­zbędne kwoty. Warto zaopatrzyć się w kopię dokumentu tożsa­mości (paszport), oryginał zaś przechowywać w bezpiecznym miejscu.

 

Źródło : msz.gov.pl

 


Reklama Reklama Reklama Reklama