A A A

Argentyna - Historia


 

Przed przybyciem Europejczyków w 1516r. tereny obecnej Argentyny zamieszkiwali Indianie, gł. Araukanie i Guarani.

Północno-zachodnie obszary Argentyny znalazły się pod wpływem kultury Tiahuanaco (III-XII w.), a w XV w. zostały włączone do imperium Inków. Argentyna, aż do momentu uzyskania niepodległości w 1816 roku, stanowiła część imperium hiszpańskiego. Od tego czasu kraj przebywa powracające co jakiś czas konflikty pomiędzy siłami konserwatywnymi i liberalnymi oraz pomiędzy frakcjami cywilnymi i wojskowymi.

Dzięki bogatym złożom surowców mineralnych i zagranicznym inwestycjom rozwinęło się nowoczesne rolnictwo i przemysł.

Po II wojnie światowej przez dłuższy czas trwały rządy peronistów. Następnie do władzy doszła wojskowa junta. Pierwsze demokratyczne wybory odbyły się w 1983 roku, ale atmosfera gospodarcza i polityczna w kraju jest wciąż daleka od stabilizacji.

 


Reklama Reklama Reklama Reklama